Sàng lọc uy tín “công bộc của dân”

Sàng lọc uy tín “công bộc của dân” ảnh 1

Hôm qua 21-11, Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn đã được Quốc hội thông qua với đa số phiếu thuận.

Theo đó, bắt đầu từ kỳ họp đầu năm 2013 Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước. Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, uỷ viên thường trực hội đồng nhân dân, trưởng ban của hội đồng nhân dân; chủ tịch ủy ban nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân, các thành viên khác của ủy ban nhân dân.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức định kỳ hàng năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ, riêng đối với nhiệm kỳ 2011-2016, việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiến hành tại kỳ họp đầu năm 2013. Trong quy trình thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nếu có) đến đại biểu Quốc hội chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội.

Chậm nhất là 10 ngày trước ngày Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Quốc hội có thể gửi văn bản đến người được lấy phiếu tín nhiệm yêu cầu làm rõ hơn những nội dung thuộc căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm. Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả lời bằng văn bản yêu cầu mà đại biểu đã nêu trước ngày lấy phiếu tín nhiệm.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín với các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Nghị quyết cũng nêu rõ, người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” có thể xin từ chức.

Người có trên 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” hoặc 2 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thường trực hội đồng nhân dân trình Quốc hội, hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm.

Ở quy trình bỏ phiếu tín nhiệm, người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền trình bày ý kiến của mình trước Quốc hội thể hiện 2 mức độ: "tín nhiệm", "không tín nhiệm".

Người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân bỏ phiếu “không tín nhiệm” cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã giới thiệu người đó để Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức đối với người không được Quốc hội, hội đồng nhân dân tín nhiệm.

Như vậy, sau gần 10 năm chưa thực hiện được, đến nay cơ chế về phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ cao đã được quy định cụ thể với tính khả thi cao. Đây là hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, trong đó chủ yếu là công tác cán bộ.

Cơ chế bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm được thông qua đã dấy lên niềm tin của người dân vào chủ trương của Đảng, vào những người đại diện nhân dân nói lên tiếng nói của nhân dân. Thực tế công tác cán bộ lâu nay cho thấy, trong các khâu từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, khâu đánh giá, kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ bị coi là yếu nhất.

Chính vì thế mới có chuyện ở nơi này, nơi khác cán bộ xa dân, không vì lợi ích của dân, chỉ chăm lo đến lợi ích của cá nhân, gia đình, “lợi ích nhóm” mà quên đi trách nhiệm “công bộc của dân”; làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ sẽ là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền của Đảng xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ; loại bỏ được những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu, không còn uy tín; là khâu đột phá đánh giá thực chất đạo đức, uy tín những “công bộc của dân”.

Đây cũng là dịp để những người giữ chức danh quan trọng tự khẳng định mình, hoàn thiện mình, có trách nhiệm hơn với vai trò, trọng trách được giao.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất