Quy định mới về công khai thông tin nợ công

(ĐTTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 126/2017/TT- BTC về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia. 

Quy định mới về công khai thông tin nợ công

Cụ thể, Bộ Tài chính thực hiện công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia theo các mẫu biểu công khai, bao gồm: Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; vay và trả nợ của Chính phủ; vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh; vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương; vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia.
UBND cấp tỉnh thực hiện công khai thông tin về vay và trả nợ của chính quyền địa phương, bao gồm: Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam, tạm ứng ngân quỹ nhà nước; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; vay lại nguồn vốn  vay nước ngoài của Chính phủ và vay khác của chính quyền địa phương.
Ngoài ra, Bộ Tài chính tổng hợp và lập báo cáo về nợ công. UBND các tỉnh và TP trực thuộc Trung ương tổng hợp và lập báo cáo về nợ chính quyền địa phương. NHNN tổng hợp và cung cấp cho Bộ Tài chính các báo cáo về các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp. 


T.Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thông tin kết quả điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ

Thông tin kết quả điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ

(ĐTTCO)-Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.

Góc chuyên gia

Chính sách