Quy định mới về công khai thông tin nợ công

(ĐTTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 126/2017/TT- BTC về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia. 

Quy định mới về công khai thông tin nợ công

Cụ thể, Bộ Tài chính thực hiện công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia theo các mẫu biểu công khai, bao gồm: Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; vay và trả nợ của Chính phủ; vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh; vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương; vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia.
UBND cấp tỉnh thực hiện công khai thông tin về vay và trả nợ của chính quyền địa phương, bao gồm: Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam, tạm ứng ngân quỹ nhà nước; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; vay lại nguồn vốn  vay nước ngoài của Chính phủ và vay khác của chính quyền địa phương.
Ngoài ra, Bộ Tài chính tổng hợp và lập báo cáo về nợ công. UBND các tỉnh và TP trực thuộc Trung ương tổng hợp và lập báo cáo về nợ chính quyền địa phương. NHNN tổng hợp và cung cấp cho Bộ Tài chính các báo cáo về các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp. 


T.Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

CPH ì ạch do nhà nước vẫn muốn ngồi “mâm trên”

(ĐTTCO) - Trao đổi với ĐTTC, TS. VŨ ĐÌNH ÁNH (ảnh), chuyên gia kinh tế, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau khi đã thực hiện cổ phần hóa (CPH) là khâu quản trị. Bởi với tính chất đặc thù của DNNN sau CPH hiện nay, Việt Nam rất khó tìm được mô hình quản trị DN thực sự phù hợp.

Chính sách