Quốc hội: hạn chế tối đa chi cho dự án mới

Với đa số phiếu tán thành, sáng nay 14-11, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về ngân sách trung ương 2015.

Quốc hội: hạn chế tối đa chi cho dự án mới ảnh 1
Theo Nghị quyết, tổng số thu chi cân đối ngân sách trung ương 2015 được thông qua như sau: Tổng số thu cân đối ngân sách trung ương: 589.807 tỷ đồng; Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 331.293 tỷ đồng; Số chi cân đối ngân sách trung ương là 815.807 tỷ đồng, gồm cả 229.221 tỷ đồng số thu cân đối, thu có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương.

Về phân bổ ngân sách trung ương 2015, Quốc hội giao Chính phủ nhiệm vụ thu chi và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ ngành và từng thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ đạo UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình HĐND thuộc cấp quyết định dự toán thu NSNN, dự toán chi NS địa phương quyết định phân bổ dự toán NS theo thẩm quyền pháp luật.

Chỉ đạo các bộ, ngành địa phương và UBND các cấp quyết định giao dự toán chi NSNN năm 2015 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan đơn vị có nhiệm vụ thu chi NSNN trước ngày 31/12/2014; thực hiện công khai dự toán NSNN theo quy định luật NSNN, báo cáo Quốc hội về tiến độ kết quả phân bổ và giao dự toán NS của các bộ, ngành cơ quan khác trung ương và địa phương tại kỳ họp thứ 9 QH khóa 13.

Quốc hội cũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển tập trung; ưu tiên vốn trả nợ xây dựng cơ bản và dự án có thời gian hoàn thành trong năm 2015; hạn chế tối đa chi cho dự án mới, hoàn trả vốn ngân sách ứng trước bao gồm trái phiếu Chính phủ; cân đối đủ nguồn vốn không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản; rà soát các khoản chi thường xuyên tại địa phương để cơ cấu lại hợp lý, hiệu quả.

(Theo VOV)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Siết lại quản lý, sử dụng tài sản công

(ĐTTCO) - Hàng loạt văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức việc sử dụng tài sản công vốn được nhìn nhận còn nhiều tồn tại, lãng phí. 

Chính sách