Quản lý nghề cá ngừ đại dương để phát triển bền vững

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Quyết định 3562/QĐ-BNN-TCTS ban hành kế hoạch quản lý nghề cá ngừ đại dương ở Việt Nam.

 Quản lý nghề cá ngừ đại dương để phát triển bền vững ảnh 1
Mục tiêu chung của kế hoạch là nghề khai thác cá ngừ đại dương được quản lý phù hợp chuẩn mực quốc tế thông qua áp dụng các giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn lợi để phát triển bền vững nghề khai thác cá ngừ đại dương ở Việt Nam.

Cụ thể, giai đoạn 2015-2020, các qui định và thể chế quản lý nguồn lợi cá ngừ được xây dựng phù hợp luật Thủy sản và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc hướng tới; Hệ thống giám sát tàu khai thác cá ngừ đại dương (VMS) trên vùng biển Việt Nam được thiết lập và đưa vào sử dụng.

Sản lượng lên bến của cá ngừ đại dương tại các điểm lên cá được thống kê đảm bảo truy suất nguồn gốc. Hệ thống nhật ký khai thác được củng cố và vận hành ổn định. Điều tra khoa học về nguồn lợi cá ngừ được vào kế hoạch thực hiện hàng năm phục vụ việc đánh giá nguồn lợi và quản lý hoạt động khai thác. Cơ cấu đội tàu khai thác được kiểm soát và báo cáo cập nhật hàng tháng. Thiết lập và đưa vào hoạt động Tổ chức tư vấn quản lý nghề khai thác cá ngừ đại dương ở Việt Nam.

Trong giai đoạn 2020-2030, thực thi giám sát hiệu quả hoạt động khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việc thu thập và phân tích số liệu được cải thiện và duy trì để phục vụ tốt cho việc ra quyết định khai thác quản lý và bảo vệ nguồn lợi cá ngừ đại dương. Nguồn lợi cá ngừ được giữ ở mức bền vững dựa trên các dữ liệu khoa học về sinh học, môi trường, kinh tế xã hội tốt nhất. Cá ngừ và sản phẩm cá ngừ được cấp giấy chứng nhận nhãn sinh thái của Hội đồng quản lý biển quốc tế (MSC).

Để đạt các mục tiêu trên, một số nhóm giải pháp cơ bản được đề ra, cụ thể, về cơ chế chính sách: Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định liên quan đến quản lý khai thác, bảo vệ, sử dụng và thương mại thủy sản; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) rà soát, điều chỉnh hoạt động thống kê thủy sản đáp ứng tốt việc quản lý nghề cá.

Về quản lý nhà nước, sẽ hình thành các tổ chức tư vấn cho quản lý nguồn lợi và nghề cá theo loài, nhóm loài, nghề, vùng biển; Tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý thủy sản và hỗ trợ các hội, hiệp hội tham gia có hiệu quả vào quá trình quản lý nguồn lợi cá ngừ đại dương; Thiết lập cơ chế kiểm tra, kiểm soát, thu thập sản lượng cá ngừ lên bến nhằm chống lại hành động đánh bắt bất hợp pháp; Xây dựng cơ chế hợp tác trong kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác cá ngừ đại dương trên biển đảm bảo an toàn, đúng pháp luật với các lực lượng chức năng khác.

Về hợp tác quốc tế, đẩy mạnh phối hợp với Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), Ủy ban nghề cá Châu Á – Thái Bình Dương (APFIC), Trung tâm Phát triển nghề cá Đông nam Á (SEAPDEC) để nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nguồn lợi cá ngừ đại dương ở Việt Nam...

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

“Vô tư” vi phạm Luật Cạnh tranh

(ĐTTCO) - Ngày 15-11, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Luật Cạnh tranh là nền tảng vận hành của nền kinh tế thị trường và người ta cũng rất có lý khi nói rằng đó là bản Hiến pháp của kinh tế thị trường. 
 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.