Phê duyệt Đề án Tổng kế toán Nhà nước

Đến năm 2015 sẽ xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cần thiết để thực hiện chức năng của Tổng kế toán Nhà nước.

Phê duyệt Đề án Tổng kế toán Nhà nước ảnh 1
Bộ Tài chính vừa quyết định phê duyệt Đề án Tổng kế toán Nhà nước (Tổng KTNN). Đây sẽ là cơ sở để Kho bạc Nhà nước (KBNN) xây dựng Hệ thống kế toán Nhà nước thống nhất, trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo yêu cầu quản lý ngân sách và tài chính công...

Theo đó, đối tượng áp dụng Tổng KTNN là các đơn vị KBNN, cơ quan quản lý thu (Thuế, Hải quan), các đơn vị dự toán các cấp, các quỹ tài chính, các doanh nghiệp có vốn Nhà nước và các đơn vị khác được tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản của Nhà nước.

Mục tiêu của Đề án đặt ra đến năm 2015 là sẽ xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cần thiết để thực hiện chức năng Tổng KTNN của KBNN trên cơ sở thống nhất, tập trung dữ liệu của các đơn vị KTNN.

Tổng kế toán Nhà nước đảm bảo tổng hợp đầy đủ thông tin về các đối tượng kế toán gồm: Tình hình hiện có và sự vận động tài sản Nhà nước; nguồn hình thành tài sản Nhà nước; số liệu thu, chi ngân sách Nhà nước; nguồn vốn, quỹ của Nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị khác; tình hình vay nợ của Chính phủ và các chính quyền địa phương...

Tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị KTNN gồm KBNN và các đơn vị khác phù hợp với điều kiện thực tế. Tổ chức bộ máy kế toán tại các đơn vị hiệu quả, phù hợp với tổ chức bộ máy hành chính và cơ chế quản lý tài chính- ngân sách trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng cơ chế chính sách về kế toán.

Về hệ thống thông tin sẽ triển khai xây dựng hệ thống thông tin trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tổng hợp nhanh chóng, chính xác các thông tin tài chính Nhà nước một cách hiệu quả, kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu quản lý...

Từ năm 2016 - 2020 sẽ tổ chức triển khai trên toàn quốc; tiếp tục hoàn thiện và tổ chức vận hành hệ thống thông tin của Tổng KTNN. Việc vận hành hệ thống thông tin của Tổng KTNN cần đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu kế toán.

Tổng hợp, trình bày các báo cáo tài chính của Chính phủ (các cấp chính quyền địa phương) đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với thông lệ quốc tế. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán nhà nước, các chỉ tiêu tài chính phục vụ cho quản lý điều hành, phân tích dự báo trong việc đánh giá hiệu quả thu, chi NSNN; đánh giá hiệu quả chi tiêu công, tiềm lực và nghĩa vụ tài chính nhà nước... nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng mọi nguồn lực tài chính nhà nước và hoạch định chính sách kinh tế.

Theo Báo Hải quan

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

CPH ì ạch do nhà nước vẫn muốn ngồi “mâm trên”

(ĐTTCO) - Trao đổi với ĐTTC, TS. VŨ ĐÌNH ÁNH (ảnh), chuyên gia kinh tế, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau khi đã thực hiện cổ phần hóa (CPH) là khâu quản trị. Bởi với tính chất đặc thù của DNNN sau CPH hiện nay, Việt Nam rất khó tìm được mô hình quản trị DN thực sự phù hợp.

Chính sách