Mức thâm hụt ngân sách giảm còn 20.100 tỷ đồng

(ĐTTC) - Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15-4 ước đạt 316.700 tỷ đồng, bằng 26,1% dự toán năm.

Mức thâm hụt ngân sách giảm còn 20.100 tỷ đồng

Trong đó, thu nội địa đạt 253.800 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 13.000 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 49.900 tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 336.800 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 246.700 tỷ đồng, chi trả nợ lãi 31.600 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển mới đạt 57.800 tỷ đồng. Chi trả nợ gốc ước tính đạt 54.000 tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm.
Như vậy, từ đầu năm đến nay bội chi ngân sách khoảng 20.100 tỷ đồng, mức bội chi thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 với mục tiêu nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương không quá 65% GDP.

T.Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất