Lao động lĩnh vực công nghiệp tăng

(ĐTTC) - Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê tại 4.200 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, vào thời điểm 1-4 số lao động của các doanh nghiệp này tăng 0,7% so với tháng trước. Trong đó, lao động của doanh nghiệp nhà nước tăng 0,3%, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,9% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,7%.

Tại một số tỉnh, thành phố có quy mô sản xuất công nghiệp lớn, lao động công nghiệp cũng tăng so với cùng thời điểm tháng trước, như: Hải Dương tăng 3,6%; TPHCM tăng 2%; Đồng Nai tăng 1,1%; Hải Phòng tăng 0,8%; Bình Dương tăng 0,7%; Bắc Ninh tăng 0,4%; Hà Nội tăng 0,1%.

Quang Minh

Các tin, bài viết khác