Lao động lĩnh vực công nghiệp tăng

(ĐTTC) - Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê tại 4.200 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, vào thời điểm 1-4 số lao động của các doanh nghiệp này tăng 0,7% so với tháng trước. Trong đó, lao động của doanh nghiệp nhà nước tăng 0,3%, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,9% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,7%.

Tại một số tỉnh, thành phố có quy mô sản xuất công nghiệp lớn, lao động công nghiệp cũng tăng so với cùng thời điểm tháng trước, như: Hải Dương tăng 3,6%; TPHCM tăng 2%; Đồng Nai tăng 1,1%; Hải Phòng tăng 0,8%; Bình Dương tăng 0,7%; Bắc Ninh tăng 0,4%; Hà Nội tăng 0,1%.

Quang Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Giảm thiểu rủi ro hệ thống ngân hàng

(ĐTTCO) - Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cần phải sửa đổi một số vấn đề liên quan đến kiểm soát quản lý tín dụng, nợ các tổ chức cá nhân… nhằm làm cho hệ thống tài chính trở nên lành mạnh và an toàn hơn. 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.