Huy động 3.910 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

 Huy động 3.910 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ ảnh 1
Ngày 6/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng.)

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.770 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,51%-5,5%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 3 năm chỉ huy động được 1.460 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 4,6%/năm, thấp hơn 0,82%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/8/2014.)

Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.370 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,04%-6,5%/năm. Kết quả đã có 1.650 tỷ đồng trái phiếu 5 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 5,1%/năm, cao hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/10/2014.)

Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.600 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,35%-7%/năm. Kết quả, trái phiếu 10 năm huy động được 800 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,4%/năm và cao hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/10/2014.)

Theo thống kê từ HNX, từ đầu năm 2014 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 187.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Tăng cường kỷ luật ngân sách

(ĐTTCO) - Khuyết điểm lớn nhất của hệ thống tài chính công là vấn đề kỷ luật ngân sách không nghiêm ngay từ khâu lập dự toán, tổ chức thực hiện và chế độ giám sát trong suốt quá trình thực hiện.
 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.