Huy động 3.720 tỷ đồng TPCP

Huy động 3.720 tỷ đồng TPCP ảnh 1
Ngày 26-2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 14.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (3.000 tỷ đồng), 3 năm (5.000 tỷ đồng), 5 năm (5.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.010 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,10-6,80%/năm. Kết quả, huy động được 650 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 6,15%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20-2).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.340 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,30-7,35%/năm. Kết quả, huy động được 1.540 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,75%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/2).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.500 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,50-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 530 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu7,67%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/02/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt1.906 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,70-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 8,88%/năm.

Sau 4 phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được trên 35.262 tỷ đồng.

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Tăng cường kỷ luật ngân sách

(ĐTTCO) - Khuyết điểm lớn nhất của hệ thống tài chính công là vấn đề kỷ luật ngân sách không nghiêm ngay từ khâu lập dự toán, tổ chức thực hiện và chế độ giám sát trong suốt quá trình thực hiện.
 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.