Hết 15-9, kim ngạch xuất nhập khẩu 230 tỉ USD

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tính đến hết 15-9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt xấp xỉ 230 tỉ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2014.

 Hết 15-9, kim ngạch xuất nhập khẩu 230 tỉ USD ảnh 1
Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2015 thâm hụt 216 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/9 còn mức thâm hụt hơn 4 tỉ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2015 đạt 6,53 tỉ USD, giảm 16,4% (tương ứng giảm 1,28 tỉ USD) so nửa cuối tháng 8/2015. Tính đến hết ngày 15/9, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 113 tỉ USD, tăng 9,8% (tương ứng tăng 10,08 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

So với nửa cuối tháng 8/2015, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2015 giảm mạnh chủ yếu do giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: hàng dệt may giảm 207 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện giảm 184 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 126 triệu USD, giầy dép các loại giảm 125 triệu USD, dầu thô giảm 99 triệu USD...

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 4,58 tỉ USD, giảm 15,2% (tương ứng giảm 818 triệu USD) so với nửa cuối tháng 8/2015. Tính đến hết ngày 15/9, khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất khẩu 76,89 tỉ USD, tăng 21,7% (tương ứng tăng gần 13,7 tỉ USD) và chiếm gần 68% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến 15/9.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2015 đạt 6,75 tỉ USD, giảm 7,2% (tương ứng giảm 525 triệu USD) so với nửa cuối tháng 8. Tính đến hết ngày 15/9, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 117 tỉ USD, tăng 16,1% (tương ứng tăng hơn 16,25 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 9/2015 giảm so với nửa cuối tháng 8/2015 chủ yếu do giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: Phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 261 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện giảm 124 triệu USD, hạt điều giảm 59 triệu USD, xăng dầu các loại giảm 58 triệu USD, đậu tương giảm 48 triệu USD, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 41 triệu USD...

Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch tăng như: lúa mì tăng 28 triệu USD, thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 19 triệu USD…

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2015 đạt 4,18 tỉ USD, giảm 0,2% (tương ứng giảm 9 triệu USD) so với nửa cuối tháng 8/2015. Tính đến hết ngày 15/9, các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch nhập khẩu gần 69,1 tỉ USD, tăng 21,8% (tương ứng tăng hơn 12,35 tỉ USD), chiếm 59% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

“Vô tư” vi phạm Luật Cạnh tranh

(ĐTTCO) - Ngày 15-11, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Luật Cạnh tranh là nền tảng vận hành của nền kinh tế thị trường và người ta cũng rất có lý khi nói rằng đó là bản Hiến pháp của kinh tế thị trường. 
 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.