Hà Nội không được vay nước ngoài bù bội chi ngân sách

(ĐTTCO) - Đó là nội dung quan trọng tại nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội do Chính phủ vừa ký ban hành.

Hà Nội không được vay nước ngoài bù bội chi ngân sách

Theo đó, Chính phủ quy định, ngân sách cấp thành phố được bội chi để sử dụng đầu tư xây dựng các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND thành phố quyết định.

Hạn mức bội chi ngân sách được quyết định hằng năm, do HĐND thành phố thông qua. Bội chi này được bù đắp bằng các nguồn trái phiếu địa phương, tuy nhiên chỉ được vay lại từ nguồn chính phủ vay và các khoản vay trong nước khác, không được vay trực tiếp nước ngoài.

Ngoài ra, mức dư nợ vay không được vượt quá 70% số thu ngân sách địa phương. Trường hợp cần tăng thêm số bội chi thì thành phố phải báo cáo Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Với một số công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc các lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi do Hà Nội quản lý vượt quá khả năng ngân sách địa phương, thành phố có thể lập dự toán kèm theo đề nghị gửi Bộ Kế hoạch đầu tư, Tài chính để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Hà Nội cũng được phép tạm ứng ngân sách hoặc từ vốn huy động cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đấu giá xong thì sẽ thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc nguồn vốn huy động sau.

Chính phủ ưu tiên bố trí vốn ODA và vốn vay ưu đãi khác cho Hà Nội để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường và phúc lợi xã hội.

UBND TP Hà Nội cũng được phép phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi Chính phủ nước ngoài) không hoàn lại đối với các chương trình, dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ.

Tuổi trẻ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

(ĐTTCO)-Trong phiên họp sáng nay, 15-6, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành rất cao, chiếm 96,71% tổng số ĐBQH.

Góc chuyên gia

Siết lại quản lý, sử dụng tài sản công

(ĐTTCO) - Hàng loạt văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức việc sử dụng tài sản công vốn được nhìn nhận còn nhiều tồn tại, lãng phí. 

Chính sách