Hà Nội cần quyết liệt sắp xếp đổi mới DNNN

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu thành phố Hà Nội cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn công tác sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, sớm có giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ.

Hà Nội cần quyết liệt sắp xếp đổi mới DNNN ảnh 1

Ý kiến chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp được nêu rõ tại Thông báo 389/TB-VPCP.

Thực tế, giai đoạn trước năm 2010, Hà Nội là một trong những thành phố đi đầu trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Tuy nhiên, những năm gần đây, tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp chậm, đặc biệt là công tác cổ phần hóa.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hà Nội cần phân tích tìm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đối với phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội tập trung rà soát lại các doanh nghiệp nhà nước hiện có, phân loại doanh nghiệp theo nhóm Nhà nước giữ 100% vốn, loại doanh nghiệp Nhà nước nắm cổ phần chi phối tuyệt đối, loại không cần chi phối hoặc không cần thiết nắm giữ cổ phần.

Theo Phó Thủ tướng, về tiến độ thực hiện nên chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn từ nay đến 2015 và giai đoạn sau 2015 đến 2020, trên cơ sở đó Thành phố Hà Nội chủ động tổ chức thực hiện tùy theo tình hình thị trường và điều kiện thực tế của Thành phố.

Đối với một số doanh nghiệp đặc thù như Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội trước mắt chưa cổ phần hóa. Thành phố Hà Nội chỉ đạo các Sở, ngành liên quan hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động cho phù hợp với đặc thù của loại hình các doanh nghiệp này.

Đối với 5 Xí nghiệp môi trường đô thị thuộc các quận, huyện thì xem xét chuyển về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị của Thành phố cho phù hợp với ngành nghề và thực hiện sắp xếp theo đúng quy định hiện hành.

Theo định hướng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố hoàn thiện Phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến 2020 trình Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 11-2012.

Như đã đưa tin, từ năm 2001 đến nay, thành phố Hà Nội đã tiến hành sắp xếp 340 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 183 doanh nghiệp; chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 56 doanh nghiệp, chuyển sang mô hình công ty mẹ – con 9 doanh nghiệp, còn lại là sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, thành phố Hà Nội sẽ phải  hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi 55 doanh nghiệp, 34 bộ phận doanh nghiệp và 3 đơn vị sự nghiệp. Đến năm 2016, Hà Nội sẽ nắm giữ 100% vốn nhà nước tại 16 doanh nghiệp là các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Gas - một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện

Chậm nhất 15-8 phải trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh

(ĐTTCO)-Trong cuộc họp với Tổ công tác của Thủ tướng, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng, chất lượng đơn giản hóa, cắt giảm ĐKKD, thủ tục KTCK chưa đạt được như mong đợi, có tình trạng chạy theo con số, mang tính đối phó, không thực chất.