Hà Nội: 11.100 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn

Trong đó, số tiền thuế được gia hạn nhưng phải nộp trong năm 2013 là hơn 11.100 tỷ đồng.

Hà Nội: 11.100 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn ảnh 1
Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, UBND Thành phố Hà Nội triển khai một số cơ chế chính sách, nhóm giải pháp cụ thể.

Đối với chính sách tài khóa, Hà Nội thực hiện các chính sách dãn, hoãn các khoản thuế theo Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 8-2-2013 về gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ.

Hà Nội dự kiến tổng số tiền thuế, lệ phí được gia hạn thời gian chậm nộp và giảm năm 2013 khoảng 14.434,8 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số tiền thuế được gia hạn nhưng phải nộp trong năm 2013 là 11.134 tỷ. (Bao gồm thuế giá trị gia tăng là 734 tỷ đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp 400 tỷ đồng; Tiền sử dụng đất 10.000 tỷ đồng).

Tổng số tiền thuế giảm trong năm 2013 là 1.100,8 tỷ đồng ( Lệ phí trước bạ 500,8 tỷ đồng; Giảm 50% tiền thuê đất 600 tỷ đồng).

Tổng số thuế gia hạn năm 2013 chuyển 2014 là 2.200 tỷ đồng (Thuế thu nhập doanh nghiệp 200 tỷ đồng; Tiền sử dụng đất: 2.000 tỷ đồng).

Các biện pháp khác bao gồm hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho; Hỗ trợ vay vốn, lãi xuất tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Tháo gỡ thị trường bất động sản trên địa bàn; Cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của Thành phố...

(Gafin)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Giảm thiểu rủi ro hệ thống ngân hàng

(ĐTTCO) - Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cần phải sửa đổi một số vấn đề liên quan đến kiểm soát quản lý tín dụng, nợ các tổ chức cá nhân… nhằm làm cho hệ thống tài chính trở nên lành mạnh và an toàn hơn. 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.