Giải ngân vốn vay nước ngoài mới đạt 42% kế hoạch

(ĐTTCO) – Ngày 11-8, Bộ Tài chính cho biết trong công tác tài chính đối ngoại, tháng 7 Chính phủ đã ký kết thêm 1 hiệp định vay nước ngoài (Nhật Bản) với trị giá trên 220 triệu USD. 

Giải ngân vốn vay nước ngoài mới đạt 42% kế hoạch

Lũy kế 7 tháng đã ký kết 21 hiệp định vay với tổng trị giá hơn 2 tỷ USD tương đương 45.316 tỷ đồng; tổng trị giá vốn vay ODA, ưu đãi đã giải ngân đạt 3.565 tỷ đồng. 
Lũy kế đến 31-7, tổng trị giá giải ngân ước đạt 41.710 tỷ đồng bằng 42% kế hoạch cả năm (98.760 tỷ đồng). Cũng theo Bộ Tài chính, trong tháng 7, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ 18.050 tỷ đồng.
Lũy kế đến 31-7 tổng trị giá chi trả nợ đạt 154.737 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước 131.044 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài 23.693 tỷ đồng.


HÀ MY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.