Giải ngân vốn ngân sách 5 tháng đạt 88.800 tỷ đồng

(ĐTTCO)-Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tháng Năm, vốn đầu tư xã hội thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 23.049 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương 5.145 tỷ đồng và vốn địa phương 17.904 tỷ đồng.

Giải ngân vốn ngân sách 5 tháng đạt 88.800 tỷ đồng

Như vậy tính chung 5 tháng qua, vốn đầu tư giải ngân từ nguồn ngân sách là 88.800 tỷ đồng, bằng 30,6% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo đó, vốn trung ương quản lý đạt 19.500 tỷ đồng và vốn địa phương là 69.300 tỷ đồng, tương ứng 29% và 31,1% kế hoạch năm đồng thời tăng 5,9% và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Báo cáo, trong tháng Năm, các chủ đầu tư và đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, do đó vốn thực hiện từ nguồn ngân sách có mức cao hơn tháng Tư và cùng kỳ năm trước. 

Tại Báo cáo, Đại diện từ Tổng cục Thống cho rằng, tình hình giải ngân và thực hiện nguồn vốn này trong 5 tháng của năm vẫn còn chậm. Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (đến thời điểm 20/5) đã thu hút 939 dự án cấp phép mới, vốn đăng ký đạt 5.595 triệu USD, tăng 3,5% về số dự án và giảm 26,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Thêm vào đó, có 437 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 4.742 triệu USD.

Ngoài ra, cả nước có 2.061 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 1.792 triệu USD. 

Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký theo các hình thức đạt 12.130 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước đồng thời vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng ước tính đạt 6,2 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Giảm thiểu rủi ro hệ thống ngân hàng

(ĐTTCO) - Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cần phải sửa đổi một số vấn đề liên quan đến kiểm soát quản lý tín dụng, nợ các tổ chức cá nhân… nhằm làm cho hệ thống tài chính trở nên lành mạnh và an toàn hơn. 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.