GDP Hà Nội quý IV dự kiến tăng 8,6%

GDP Hà Nội quý IV dự kiến tăng 8,6% ảnh 1

Dự kiến cả năm, GDP Hà Nội tăng 8,1% thấp hơn kế hoạch là 10 - 10,5% và thấp hơn mức tăng cùng kỳ các năm trước. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư à Nội trong cuộc họp của UBND thành phố Hà Nội sáng nay (9-11), tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GDP) quý IV ước tăng 8,6% và cả năm 2012 ước đạt 8,1%.

Theo đánh giá, mặc dù tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2012 thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch (kế hoạch đề ra tăng 10-10,5%) và mức tăng cùng kỳ các năm (mức cùng kỳ các năm 2010, 2011 tương ứng là 11,07% và 10,14%), nhưng xu hướng tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước (quý I, II, III tương ứng tăng 7,3%, 7,9%, 8,5%).

Đạt được mức tăng trên chủ yếu do ngành dịch vụ tăng cao hơn mức trung bình và xu thế tăng dần qua các quý. Bước sang quý III và IV, nông nghiệp đã dần phục hồi, trong khi công nghiệp- xây dựng giảm dần tốc độ tăng trưởng.

Cũng theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 222.500 tỷ đồng, tăng 13,2% (không đạt kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ năm trước).

Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư phát triển từ ngân sách của thành phố ước đạt 22.616 tỷ đồng (bằng 99% kế hoạch); giá trị giải ngân ước đạt 22.342 tỷ đồng (bằng 97,8% kế hoạch).

Trong năm nay, các dự án trọng điểm triển khai tích cực, có 14/55 dự án thành phần thuộc 37 công trình, cụm công trình trọng điểm triển khai đúng tiến độ; 41 dự án còn lại chậm tiến độ so với kế hoạch.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đăng ký kinh doanh giảm so với năm 2011. Dự kiến đến hết năm có 250 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới và tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký 932 triệu USD (bằng 69% so với năm 2011). Vốn đầu tư thực hiện ước đạt 750 triệu USD (tăng 15% so với năm 2011)…

Theo Hà Nội mới

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Giảm thiểu rủi ro hệ thống ngân hàng

(ĐTTCO) - Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cần phải sửa đổi một số vấn đề liên quan đến kiểm soát quản lý tín dụng, nợ các tổ chức cá nhân… nhằm làm cho hệ thống tài chính trở nên lành mạnh và an toàn hơn. 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.