Dự kiến CPI cả năm 2012 ở mức 8%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có thông báo về tình hình thực hiện về việc thực hiện lời hứa qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, thứ 3 quốc hôi khóa XIII của bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự kiến CPI cả năm 2012 ở mức 8% ảnh 1

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến trong 2 tháng còn lại của năm 2012, nếu không có biến động lớn đột xuất, bất thường và các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô và giá cả tiếp tục được điều hành chủ động, thận trọng, quyết liệt thì chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm sẽ đạt mục tiêu Quốc hội giao là 8%.

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng cuối năm 2012 có thể sẽ cao hơn so với đầu năm do giá thế giới và giá đầu vào, viện phí, học phí, … tăng lên, dự báo chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2012 tăng trưởng dưới 10%, đạt mục tiêu quốc hội đề ra, tuy nhiên chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phấn đầu kiềm chế tốc độ tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 8%.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2012 ước đạt 741 nghìn tỷ đồng, bằng tăng 5,3% so với năm 2011. Tổng chi NSNN năm 2012 ước đạt 904,1 nghìn tỷ đồng tăng 15% so với năm 2011; trong đó chi đầu tư phát triển là 187,5 nghìn tỷ đồng, giảm 4,6% sơ với năm 2011. Bội chi ngân sách nhà nước bằng 4,8 GDP.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2012 ước thực hiện chỉ đạt 870 nghìn tỷ đồng, bằng 29,5% GDP thấp hơn thực hiện năm 2011 ( 34,6%).

Về xuất nhập khẩu

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 có thể đạt khoảng 111 tỷ đồng USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011, vượt chỉ tiêu kế hoạch quốc hội đề ra là năm đầu tiên kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 100 tỷ USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 113 tỷ đồng USD , tăng 5,9% so với năm 2011. Ước nhập siêu cả năm 2012 khoảng 2 tỷ đồng, chiếm 1,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về phát triển các nghành sản xuất ,kinh doanh dịch vụ

Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 212 dự báo tăng 5,3% so với năm 2011, đạt 60% so với mục tiêu đề ra. Ước giá trị sản xuất cả năm 2012 tăng khoảng 3,9% so với năm trước trong đó nông nghiệp tăng khoảng 3,2% , lâm nghiệp tăng khoảng 6,2%, thủy sản tăng khoảng 5,9%

Về dịch vụ :

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2012 ước tăng khoảng 18 -20% so với năm 2011

Xu hướng phát triển các nghành, lĩnh vực như trên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước(GDP)quý IV năm 2012 có thể đạt cao hơn 3 quý đầu năm 2012. Dự báo GDP cả năm tăng khoảng 5,2% (kế hoạch là 6- 6,5%) trong đó, giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,0% , khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,6%, khu vực dịch vụ tăng 6,3%

Dự kiến cả năm 2012 giải quyết việc làm cho 1,52 triệu lao động, đạt 95% kế hoạch năm . Trong đó , tạo việc làm trong nước cho 1,435 triệu lao động, đưa 8,5 vạn lao động đi lam việc tại nước ngoài đạt 94,4% kế hoạch năm.

Theo TTVN/Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất