Đột biến vốn FDI đăng ký tăng thêm

108 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đăng ký tăng vốn với tổng số vốn lên tới 1,21 tỷ USD trong tháng 7-2012.

Mức này chiếm gần một nửa trong số 2,83 tỷ USD vốn FDI đăng ký tăng thêm trong 7 tháng đầu năm 2012. Tổng số vốn đăng ký tăng thêm trong tháng 7 cũng tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2011.

Cùng với đó, các doanh nghiệp FDI tiếp tục xuất siêu trong tháng 7 với 1,48 tỷ USD, khiến con số xuất siêu 7 tháng của khu vực này đã đạt 6,14 tỷ USD (bao gồm cả dầu khí).

Cụ thể, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI (kể cả dầu khí) đạt khoảng 39 tỷ USD, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 62% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực này đạt 32,9 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,2% kim ngạch nhập khẩu.

Với những động thái này, có thể thấy tình hình sản xuất kinh doanh của khu vực FDI đang có những chuyển động tích cực.

Tuy nhiên, vốn đăng ký mới của khu vực FDI trong tháng 7 chỉ khoảng 437 triệu USD, đưa tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm lên 8,03 tỷ USD.

Cũng từ nguồn tin tổng hợp của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vốn giải ngân đạt 850 triệu USD trong tháng 7. Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2012, tổng vốn FDI giải ngân đã được 6,25 tỷ USD, đạt 99,2% so với cùng kỳ.

Phần lớn các dự án đầu tư nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2012 có quy mô vừa và nhỏ. Trong số 584 dự án được cấp mới, chỉ có 1 dự án có vốn đầu tư trên 1 tỷ USD trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (là Dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD), 55 dự án có quy mô từ 10 triệu USD trở lên (chiếm 9,4% số dự án) với tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ USD. Phần lớn các dự án này tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh doanh bất động sản.

Có khá nhiều các dự án nhỏ và siêu nhỏ trong 7 tháng năm 2012 với 111 dự án có quy mô vốn nhỏ hơn hoặc bằng 100.000 USD (chiếm 19% tổng số dự án). Các dự án này chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn, kinh doanh thương mại và sản xuất phần mềm.

(Báo Đầu tư)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

(ĐTTCO)-Trong phiên họp sáng nay, 15-6, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành rất cao, chiếm 96,71% tổng số ĐBQH.

Góc chuyên gia

Siết lại quản lý, sử dụng tài sản công

(ĐTTCO) - Hàng loạt văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức việc sử dụng tài sản công vốn được nhìn nhận còn nhiều tồn tại, lãng phí. 

Chính sách