Đôn đốc KBNN địa phương hoàn thành kế hoạch 2014

Đôn đốc KBNN địa phương hoàn thành kế hoạch 2014 ảnh 1 
KBNN vừa có công văn số 2728/KBNN-VP đôn đốc KBNN tỉnh, thành phố chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt công tác khoá sổ quyết toán cuối năm.

KBNN nêu rõ, toàn hệ thống cần theo dõi sát diễn biến tình hình thu – chi, tồn quỹ ngân sách và tồn ngân kho bạc; điều hành ngân quỹ chủ động, sát sao, kịp thời để đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của KBNN tại mọi thời điểm.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý thu; kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định và thuận lợi cho khách giao dịch. 

Đảm bảo vận hành các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin thông suốt đáp ứng yêu cầu của các đơn vị giao dịch và cung cấp thông tin, số liệu kịp thời cho các cấp chính quyền địa phương; Đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác thanh toán. Cải cách công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của khách hàng.

Trong 10 tháng năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 533.012 tỷ đồng đạt 75,67% dự toán năm 2014; Tổng số chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN ước khoảng 207.540,7 tỷ đồng.

Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân là 119,169 tỷ đồng, đạt 74,8% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 65.202,6 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch; nguồn vốn khác giải ngân là 23.168,2 tỷ đồng, đạt 64,1% kế hoạch.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

(ĐTTCO)-Trong phiên họp sáng nay, 15-6, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành rất cao, chiếm 96,71% tổng số ĐBQH.

Góc chuyên gia

Siết lại quản lý, sử dụng tài sản công

(ĐTTCO) - Hàng loạt văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức việc sử dụng tài sản công vốn được nhìn nhận còn nhiều tồn tại, lãng phí. 

Chính sách