Chi đầu tư phát triển mới đạt 42,8% kế hoạch

(ĐTTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách từ đầu năm đến thời điểm 15-9,ước tính đạt 786.300 tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm.
 

Chi đầu tư phát triển mới đạt 42,8% kế hoạch

Trong đó, thu nội địa đạt 617.700 tỷ đồng, bằng 62,4%; thu từ dầu thô 31.800 tỷ đồng, bằng 83%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 134.600 tỷ đồng, bằng 74,8%.
Tổng chi ngân sách ước đạt 851.500 tỷ đồng, bằng 61,2% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 623.000 tỷ đồng, bằng 69,5%; chi trả nợ lãi 72.400 tỷ đồng, bằng 73,2%; chi trả nợ gốc 128.000 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán năm.
Riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 153.000 tỷ đồng, chỉ bằng 42,8% dự toán năm.
Trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 149.300 tỷ đồng, bằng 42,4%. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiến độ thu, chi ngân sách 9 tháng năm nay nhìn chung còn chậm. 


H.My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.