Chi đầu tư phát triển mới đạt 42,8% kế hoạch

(ĐTTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách từ đầu năm đến thời điểm 15-9,ước tính đạt 786.300 tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm.
 

Chi đầu tư phát triển mới đạt 42,8% kế hoạch

Trong đó, thu nội địa đạt 617.700 tỷ đồng, bằng 62,4%; thu từ dầu thô 31.800 tỷ đồng, bằng 83%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 134.600 tỷ đồng, bằng 74,8%.
Tổng chi ngân sách ước đạt 851.500 tỷ đồng, bằng 61,2% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 623.000 tỷ đồng, bằng 69,5%; chi trả nợ lãi 72.400 tỷ đồng, bằng 73,2%; chi trả nợ gốc 128.000 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán năm.
Riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 153.000 tỷ đồng, chỉ bằng 42,8% dự toán năm.
Trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 149.300 tỷ đồng, bằng 42,4%. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiến độ thu, chi ngân sách 9 tháng năm nay nhìn chung còn chậm. 


H.My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất