Cả nước có 39.425 xe ô tô công

(ĐTTCO) - Số liệu của Bộ Tài chính ghi nhận, cả nước hiện có 39.425 xe ô tô công, tổng nguyên giá 25.554,2 tỷ đồng chiếm 2,21% tổng giá trị tài sản nhà nước, nhưng tổng giá trị còn lại 8.613,9 tỷ đồng. 

Cả nước có 39.425 xe ô tô công

Riêng trong năm 2017, số xe ô tô công tăng do mua mới, tiếp nhận 2.604 chiếc, với tổng nguyên giá 2.265,1 tỷ đồng. Trong đó khối Trung ương tăng 1.118 chiếc, khối địa phương tăng 1.486 chiếc.

 Số xe ô tô công giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy 2.370 chiếc với tổng nguyên giá 1.139,4 tỷ đồng. Phân theo đối tượng phục vụ, xe phục vụ chức danh có 837 chiếc, chiếm 2,12% tổng số; xe phục vụ công tác chung 20.928 chiếc, chiếm 53,09% tổng số. Trong đó, loại xe 4 - 5 chỗ có số lượng nhiều nhất với 10.501 chiếc, chiếm 26,64% tổng, loại xe 6 - 8 chỗ với 7.614 chiếc, chiếm 19,31% tổng số. Còn lại là xe ô tô chuyên dùng 17.660 chiếc, chiếm 44,79% tổng số xe.

        

G.Bảo

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Cải cách còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa đột phá

(ĐTTCO) - Đánh giá sau 5 năm (2014-2018) thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bà NGUYỄN MINH THẢO (ảnh), Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - CIEM), nhìn nhận:

Chính sách