Bội chi ngân sách 9 tháng bằng 87,2% dự toán

Trong 9 tháng đầu năm, chi ngân sách Nhà nước tăng tới 14,5% trong khi thu ngân sách chỉ tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Sáng ngày 3-10-2012, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác tháng 9 và triển khai thực hiện Chương trình công tác tháng 10-2012.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tình hình thu ngân sách tính chung 9 tháng đầu năm đã tăng nhẹ trở lại so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 9 ước đạt 48.660 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đạt 498.490 tỷ đồng, bằng 67,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Chi ngân sách vẫn tăng khá mạnh so với tốc độ tăng thu ngân sách. Báo cáo cho thấy, tổng chi ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 9 ước đạt 73.120 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đạt 643.210 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Như vậy, bội chi ngân sách Nhà nước tháng 9 ước 24.460 tỷ đồng. Tính trong 9 tháng đầu năm, bội chi ngân sách ở mức 122.320 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán năm.

Theo báo cáo, tính đến ngày 24-9-2012, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện huy động vốn được 99.480 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi ngân sách và cho đầu tư phát triển, bằng 141,2% số thực hiện năm 2011 và bằng 82,9% nhiệm vụ phát hành năm 2012.

Từ cuối tháng 8-2012 đến nay, do thị trường có khó khăn nên việc phát hành trái phiếu Chính phủ thực hiện chậm hơn 2 tháng trước đó (tháng 7 đạt 11.764 tỷ đồng, tháng 8 đạt 19.798 tỷ đồng, tháng 9 đạt 5.196 tỷ đồng); lãi suất huy động có xu hướng tăng.

(Gafin)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.