Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai tái cơ cấu DNNN

Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai tái cơ cấu DNNN ảnh 1

Ngày 14-8, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Văn bản của Bộ Tài chính đã nêu ra 3 nội dung cần tập trung thực hiện: Xây dựng Đề án tái cơ cấu từng Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và DNNN; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu từng Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và DNNN sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức báo cáo tình hình triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

Đồng thời, để triển khai các nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực quản lý, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2015/QĐ-BTC ngày 13-8-2012 về kế hoạch triển khai Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của Bộ theo các nội dung: Hoàn thiện cơ chế chính sách thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính; Tham gia ý kiến với các cơ quan trong công tác hoàn thiện cơ chế chính sách; Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu DNNN tại các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước…

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kiểm tra chuyên ngành -  một cửa vẫn chưa liên thông

Kiểm tra chuyên ngành - một cửa vẫn chưa liên thông

(ĐTTCO) - Những cải tiến thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan của Bộ Tài chính thời gian qua đã được các tổ chức thế giới đánh giá cao, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.

Góc chuyên gia

Ứng xử phù hợp tín dụng phi chính thức

(ĐTTCO) - Trao đổi với ĐTTC, TS. CẤN VĂN LỰC (ảnh), thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, cho rằng cần phân biệt rõ 2 khái niệm “tín dụng đen” với tín dụng phi chính thức, từ đó mới có những giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen” sao cho phù hợp và hiệu quả.

Chính sách

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019