9 tháng bội chi NSNN bằng 2,4% GDP

Bộ Tài Chính cho biết, 9 tháng đầu năm, tổng thu và viện trợ đạt 501.520 tỷ đồng; tổng chi ngân sách không bao gồm chi trả nợ gốc 503.850 tỷ đồng; chi trả nợ gốc 39.500 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2010 (số cống bố vào 10-11-2010) tổng thu và viện trợ 9 tháng năm 2011 tăng 29,4%. Cụ thể:

Thu từ thuế đạt 438.068 tỷ đồng, tăng 29,8%; thu từ phí, lệ phí và thu ngoài thuế đạt 25.123 tỷ đồng tăng 39,6%; thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất đạt 34.190 tỷ đồng, tăng 23,2% so với 9 tháng đầu năm 2010. Viện trợ không hoàn lại đạt 4.140 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách không kể chi trả nợ gốc 9 tháng đầu năm 2011 tăng 27,9% so với 9 tháng đầu năm 2010. Cụ thể: Chi thường xuyên 392.475 tỷ đồng, tăng 30%; chi đầu tư phát triển 111.375 tỷ đồng, tăng 20,9% so với 9 tháng đầu năm 2010.

9 tháng bội chi NSNN bằng 2,4% GDP ảnh 1

Dự toán năm 2011 tổng thu và viện trợ cả năm đạt 595.000 tỷ đồng; tổng chi cả năm không bao gồm chi trả nợ gốc là 676.360 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm, tổng thu và viện trợ đạt 84,3% kế hoạch; tổng chi không bao gồm chi trả nợ gốc đạt 74,5% trong đó chi thường xuyên đạt 77,6% kế hoạch; chi đầu tư phát triển đạt 73,3% kế hoạch năm.

Bội chi ngân sách 9 tháng  41.830 tỷ đồng, tương đương 2,4%GDP. Đây là mức thấp nhất  so với cùng kỳ các năm trước tính từ năm 2009.

9 tháng bội chi NSNN bằng 2,4% GDP ảnh 2

* Năm 2010, số liệu ước thực hiện lần 2
** Năm 2011, số liệu dự toán kế hoạch.

Năm 2008 trong tình hình lạm phát có nguy cơ trên 10%, thị trường tiền tệ biến động khó lường, Việt Nam đã triển khai Nghị quyết của Chính phủ số 10/2008/NQ-CP ngày 17-4-2008, với những biện pháp cụ thể thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt đối với chi thường xuyên hoàn toàn như Nghị quyết 11/2011/NQ-CP. Kết quả báo cáo 9 tháng đầu năm 2008, bội chi ngân sách ở mức 1,71%GDP, quyết toán cả năm bội chi ngân sách đạt 4,58%.

(TTVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Giảm thiểu rủi ro hệ thống ngân hàng

(ĐTTCO) - Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cần phải sửa đổi một số vấn đề liên quan đến kiểm soát quản lý tín dụng, nợ các tổ chức cá nhân… nhằm làm cho hệ thống tài chính trở nên lành mạnh và an toàn hơn. 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.