8 tháng thu ngân sách bằng 63,5% dự toán năm

 8 tháng thu ngân sách bằng 63,5% dự toán năm ảnh 1
Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8 ước tính đạt 578.200 tỉ đồng, bằng 63,5% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa 429.400 tỉ đồng, bằng 67,2%; thu từ dầu thô 44.800 tỉ đồng, bằng 48,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 101.500 tỉ đồng, bằng 58%.
Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 136.300 tỉ đồng, bằng 61,7% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 85.800 tỉ đồng, bằng 60,2%;

Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 80.000 tỉ đồng, bằng 67%; thuế thu nhập cá nhân 36.900 tỉ đồng, bằng 71,9%; thuế bảo vệ môi trường 11.800 tỉ đồng, bằng 91,5%; thu tiền sử dụng đất 35.200 tỉ đồng, bằng 90,2%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8 ước tính đạt 690.800 tỉ đồng, bằng 60,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 106.700 tỉ đồng, bằng 54,7% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 103.700 tỉ đồng, bằng 54,4%);

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 477.900 tỉ đồng, bằng 62,3%; chi trả nợ và viện trợ 100.500 tỉ đồng, bằng 67%.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.