7 nhóm dự án Chính phủ bảo lãnh vay vốn

Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một trong những hạng mục được Bộ Tài chính đề xuất.

Bộ Tài chính vừa thông báo dự thảo quyết định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh chính phủ. Theo đó, sẽ có 7 nhóm chương trình, dự án được xem xét cấp bảo lãnh, gồm:

1. Các chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và là dự án trọng điểm, thuộc diện triển khai cấp bách trong mọi lĩnh vực.

2. Chương trình tín dụng có mục tiêu của Nhà nước do các ngân hàng chính sách của Nhà nước thực hiện trong lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Chương trình, dự án được tài trợ bằng khoản vay thương mại gắn với nguồn vốn ODA dưới dạng tín dụng hỗn hợp.

4. Chương trình, dự án trong lĩnh vực năng lượng và khai thác khoáng sản:
◦Đầu tư và phát triển lĩnh vực điện;
◦Đầu tư nhà máy lọc dầu và khí đốt;
◦Đầu tư khai thác alumin và nhôm do Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

5. Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển hạ tầng và kết cấu hạ tầng gồm:
◦ Đầu tư xây dựng cảng và khai thác cảng biển nước sâu theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
◦Đầu tư đội tàu bay theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
◦Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
◦Đầu tư xây dựng cầu giao thông quốc gia theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
◦Mua sắm đầu máy toa xe trong dự án đầu tư hệ thống đường sắt quốc gia do Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

6. Các chương trình, dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm thay thế hàng nhập khẩu.

7. Các chương trình, dự án khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Các chương trình, dự án nêu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Quản lý nợ công và các văn bản pháp luật hiện hành về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

bee.net.vn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

(ĐTTCO)-Trong phiên họp sáng nay, 15-6, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành rất cao, chiếm 96,71% tổng số ĐBQH.

Góc chuyên gia

Siết lại quản lý, sử dụng tài sản công

(ĐTTCO) - Hàng loạt văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, đúng tiêu chuẩn định mức việc sử dụng tài sản công vốn được nhìn nhận còn nhiều tồn tại, lãng phí. 

Chính sách