Văn hóa Phương Nam chưa nộp BCTC quý I-2016

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa có công văn nhắc nhở về việc chậm nộp BCTC quý I-2016 đối với CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC).

Văn hóa Phương Nam chưa nộp BCTC quý I-2016 ảnh 1 

Theo HOSE, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố BCTC quý trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn không thể hoàn thành việc công bố BCTC quý trong thời hạn nêu trên do phải lập BCTC quý hợp nhất hay BCTC quý tổng hợp; hoặc do công ty con, công ty liên kết của tỗ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn cũng phải lập BCTC quý hợp nhất hay BCTC quý tổng hợp thì UBCKNN sẽ xem xét gia hạn thời gian công bố BCTC quý khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, HOSE vẫn chưa nhận được BCTC quý I-2016 của PNC. Do vậy, HOSE đề nghị PNC khẩn trương công bố thông tin BCTC quý I-2016 theo đúng quy định, kèm theo công văn giải trình việc chậm công bố thông tin.

Hải Hồ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất