Từ 4-7: Thu phí cấp phép kinh doanh vận tải

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 66/2011/TT-BTC hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải nộp lệ phí theo quy định.

Mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí được thực hiện như sau: Mức thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tối đa không quá 200.000 đồng/giấy phép.

Trường hợp cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong giấy phép) áp dụng mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp.

Căn cứ mức thu tối đa (200.000 đồng/giấy phép), HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể về: mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương; bảo đảm quy định pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4-7.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công nghệ - Xe

Du lịch

Khởi nghiệp

Chính sách riêng cho khởi nghiệp

(ĐTTCO) - Nhiều người nghĩ rằng khởi nghiệp có thể bắt đầu ngay bằng việc sở hữu một ý tưởng, nhưng thực tế như vậy chưa đủ. Để khởi nghiệp phải hội tụ đủ một loạt yếu tố cần thiết, bao gồm công nghệ, đội ngũ, kế hoạch, nguồn vốn và cả kiến thức về DN cũng như pháp luật.