Một số nhiệm vụ tập trung 2012 ngành Xây dựng

Một số nhiệm vụ tập trung 2012 ngành Xây dựng ảnh 1

Tại Thông báo số 19/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu năm 2012 ngành xây dựng cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát thị trường bất động sản; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương trong việc kiểm tra, thẩm định, cấp phép đầu tư xây dựng, rà soát, phân loại các dự án đầu tư xây dựng; thực hiện tái cơ cấu hàng hóa bất động sản cho phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, ngành Xây dựng cần đặc biệt quan tâm việc nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng để đảm bảo chất lượng đô thị, nghiêm túc khắc phục tình trạng làm trái quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tùy tiện.

Bộ Xây dựng cần chủ động rà soát thể chế luật pháp về công tác quy hoạch xây dựng, khẩn trương sửa đổi, thay thế Nghị định số 2/2006/NĐ-CP của Chính phủ về khu đô thị mới theo hướng tăng cường sự quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương để các đô thị mới xây dựng theo quy hoạch và có đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Đối với quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, ngành Xây dựng cần quan tâm chủ động lập các quy hoạch này làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng, tránh hiện tượng xin cho, tùy tiện trong quá trình xây dựng và quản lý quy hoạch chi tiết.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công trình xây dựng, kể cả công trình đầu tư công cũng như nhà ở của nhân dân và các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn khác.

Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có trách nhiệm bảo đảm các công trình xây dựng đẹp, an toàn, bền vững và không để xảy ra sự cố và bất cứ công trình nào cũng phải được quản lý về chất lượng.

Bộ Xây dựng có kế hoạch rà soát toàn bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy chế bảo đảm an toàn và thanh tra giám sát để xác định trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bảo đảm chất lượng, an toàn các công trình xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Xây dựng cần tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; có kế hoạch cụ thể để thực hiện Chiến lược nhà ở, nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phù hợp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 8 nhóm đối tượng tại các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, cấp ủy và chính quyền địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... cần hết sức quan tâm và quyết liệt để triển khai xây dựng phát triển nhà ở xã hội, coi đây là nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu phát triển hàng năm. Sớm đề xuất quy định dành một tỷ lệ hợp lý nguồn thu từ quyền sử dụng đất để đầu tư phát triển nhà xã hội.

T.H (Chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công nghệ - Xe

Du lịch

Khởi nghiệp

Chính sách riêng cho khởi nghiệp

(ĐTTCO) - Nhiều người nghĩ rằng khởi nghiệp có thể bắt đầu ngay bằng việc sở hữu một ý tưởng, nhưng thực tế như vậy chưa đủ. Để khởi nghiệp phải hội tụ đủ một loạt yếu tố cần thiết, bao gồm công nghệ, đội ngũ, kế hoạch, nguồn vốn và cả kiến thức về DN cũng như pháp luật.