Hướng dẫn xử lý khoản chậm nộp của DNNN

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn việc xử lý khoản chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ Trung ương) và Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty (Quỹ tại Tập đoàn, Tổng công ty).

Hướng dẫn xử lý khoản chậm nộp của DNNN ảnh 1
Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (nếu có) rà soát, tính toán, xác định các khoản phải nộp về Quỹ Trung ương.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần thì thực hiện nộp các khoản thu về Quỹ Trung ương theo quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp cũng như các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa theo các cơ chế ban hành trước Nghị định số 59, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp phải xác định và nộp đầy đủ các khoản nợ gốc về Quỹ Trung ương theo quy định.

Trường hợp này, các khoản phạt chậm nộp được tính toán như sau: Thời điểm tính lãi xác định là sau 60 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán sau thời hạn 60 ngày thì thời điểm tính lãi chậm nộp tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định xác định lại giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm đăng ký kinh doanh.

Về lãi suất tính lãi chậm nộp đối với số tiền và thời gian chậm nộp trước thời điểm 31/12/2012 áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm 2012; đối với số tiền và thời gian chậm nộp sau thời điểm 31/12/2012 áp dụng theo lãi suất quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nếu doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hoặc khi tính thêm lãi chậm nộp các khoản phải nộp về Quỹ Trung ương theo các nguyên tắc nêu trên mà lỗ thì các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định miễn lãi nộp tối đa bằng số lỗ phát sinh thêm, các khoản nợ gốc doanh nghiệp vẫn phải nộp đầy đủ theo quy định…

Trên cơ sở xác định các khoản phải nộp về Quỹ Trung ương nêu trên, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính đồng thời gửi cho SCIC và có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp nộp về Quỹ Trung ương trước ngày 30/9/2013.

Sau thời hạn trên, nếu các doanh nghiệp chưa thực hiện nộp tiền thì SCIC tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính áp dụng biện pháp cưỡng chế chuyển tiền về Quỹ theo quy định.

Tương tự với các khoản phải nộp về Quỹ tại tập đoàn, tổng công ty, Bộ Tài chính yêu cầu rà soát, tính toán xác định các khoản phải nộp và yêu cầu doanh nghiệp nộp tiền về Quỹ trước ngày 30/9/2013.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công nghệ - Xe

500 DN tham gia Hội nghị xuất khẩu dịch vụ CNTT 2017

(ĐTTCO) – Từ ngày 19 đến 21-10, tại TPHCM, Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), Liên minh các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam (VN ITO Alliance) tổ chức Hội nghị Xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin 2017.

Du lịch

Khởi nghiệp

Chính sách riêng cho khởi nghiệp

(ĐTTCO) - Nhiều người nghĩ rằng khởi nghiệp có thể bắt đầu ngay bằng việc sở hữu một ý tưởng, nhưng thực tế như vậy chưa đủ. Để khởi nghiệp phải hội tụ đủ một loạt yếu tố cần thiết, bao gồm công nghệ, đội ngũ, kế hoạch, nguồn vốn và cả kiến thức về DN cũng như pháp luật.