2013: CTCP Beton Becamex trả cổ tức không dưới 25%

2013: CTCP Beton Becamex trả cổ tức không dưới 25% ảnh 1
(ĐTTC) - Đại hội đồng cổ đông CTCP Beton Becamex (Bình Dương) đã tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với lợi nhuận sau thuế đạt 61,4 tỷ đồng vượt 7,8% so với kế họach đề ra, EPS đạt 6.140 đồng (kế họach là: 5.694 đồng).

Đại hội cũng thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ: 40% (1 cổ phiếu lãnh 4.000 đồng), sẽ làm thủ tục chốt quyền ngay sau đại hội và chi trả trong tháng 6-2013. 

Đại hội cũng thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2013 (thận trọng) là: 57,5 tỷ đồng, EPS là: 5.755 đồng và cổ tức không thấp hơn 25% (năm 2012 cũng kế hoạch cổ tức 25% nhưng thực tế chia 40%).

H.Anh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công nghệ - Xe

Du lịch

Khởi nghiệp

Tìm vốn khởi nghiệp nông nghiệp

(ĐTTCO) - Khởi nghiệp với các dự án về nông nghiệp hay các sản phẩm công nghệ dành cho nông nghiệp đang trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Thế nhưng việc tìm kiếm nguồn vốn cho những dự án nông nghiệp vẫn đang là thách thức bởi chưa có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực này.