Thông tin đầu tư

* Ngày 20-5, Tổng giám đốc SDGCK TPHCM đã chấp thuận CTCP Phú Tài (mã PTB-HOSE) được đăng ký niêm yết 8,59 triệu cổ phiếu trên HOSE với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 85,9 tỷ đồng.

* Ngày 24-5, 4,5 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (mã FDC-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 45 tỷ đồng.

* Từ ngày 26-5 đến 25-7, ông Lê Hùng - thành viên HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 521.751 cổ phiếu, nhằm mua để đầu tư dài hạn.

* Từ ngày 26-5 đến 25-7, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 222,9 triệu cổ phiếu, nhằm mua để đầu tư dài hạn.

* Từ ngày 26-5 đến 26-7, bà Phạm Thị Xuân Lan, vợ ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 364.407 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 30-5 đến 30-6, bà Lâm Thanh Xuân, vợ ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Vinacafé Biên Hòa (mã VCF-HOSE) đăng ký bán 14.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 625 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 25-5 đến 24-7, CTCP Chứng khoán Bản Việt, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của CTCP Vinacafé Biên Hòa (mã VCF-HOSE) đăng ký bán hết 41.373 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 23-5 đến 25-8, CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối.

* Từ ngày 1-6 đến 15-7, CTCP SPM (mã SPM-HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nhằm ổn định giá giao dịch theo phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.

* Từ ngày 17-3 đến 17-5, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn của CTCP Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) đăng ký mua 386.400 cổ phiếu, đăng ký bán 386.400 cổ phiếu; đã mua 3.710 cổ phiếu, đã bán 1.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đã đăng ký là do biến động giá của thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1,31 triệu cổ phiếu, chiếm 16,37% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 25-5 đến 25-7, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn của CTCPGiống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) đăng ký mua 386.400 cổ phiếu, đăng ký bán 386.400 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 1,31 triệu cổ phiếu, chiếm 16,37% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 31-5 đến 31-8, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) (mã VNM-HOSE) đăng ký mua lại  8.700 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch là không thông qua sàn giao dịch, nâng số cổ phiếu quỹ sau khi giao dịch lên 103.890 cổ phiếu.

* Từ ngày 24-5 đến 24-6, bà Lê Thị Dung Hòa, anh ông Lê Quang Chính - thàng viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc CTCP Vinacafé Biên Hòa (mã VCF-HOSE) đăng ký bán hết 4.387 cổ phiếu, nhằm gửi tiền cho con du học.

* Từ ngày 23-5 đến 22-7, ông Trần Hoàng Bính - Ủy viên HĐQT, Giám đốc CTCP Xây dựng điện VNECO 1 (mã VE1-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng phần nắm giữ.

* Từ ngày 17-3 đến 17-5, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn của CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TPHCM (mã TMS-HOSE) đã mua 1.400 cổ phiếu, đã bán 7 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1,4 triệu cổ phiếu, chiếm 8,54% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 1-7, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) trả cổ tức đợt 2-2010 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Từ ngày 16-3 đến 16-5, bà Hồ Thị Kim Hương, em ông Hồ Mạnh Hùng  - thành viên Ban kiểm soát Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) đã mua 3.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.008 cổ phiếu, chiếm 0,0021% vốn điều lệ.

* Từ ngày 23-3 đến 18-5, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của CTCP Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đăng ký mua 923.077 cổ phiếu, đăng ký bán 923.077 cổ phiếu; đã mua 302.860 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3,2 triệu cổ phiếu, chiếm 7,13% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý I-2011 đến ngày 2-6.

* Từ ngày 18-5 đến 23-5, Market Vector ETF Trust - Market Vector - Vietnam ETF, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) đã mua 45.480 cổ phiếu.

* Từ ngày 11-4 đến 5-5, ông Ngô Đình Luyện - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Pin ắc quy Miền Nam (mã PAC-HOSE) đã bán 10.580 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 20.000 cổ phiếu, chiếm 0,89% vốn điều lệ, nhằm sở dụng việc riêng.

* Ngày 17-5, FTIF – Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của CTCP Pin Ắc quy Miền nam (mã PAC-HOSE) đã mua 229.590 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2,17 triệu cổ phiếu, chiếm 9,79% vốn điều lệ, nhằm thực hiện đầu tư.

* Từ ngày 21-3 đến 18-5, CTCP Chứng khoán Thăng Long, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đăng ký mua 1,12 triệu cổ phiếu, đăng ký bán 1,12 triệu cổ phiếu, nhưng không mua bán được do diễn biến thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5,12 triệu cổ phiếu, chiếm 9,38% vốn điều lệ.

* Ngày 20-6, CTCP Lilama 10 (mã L10-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2-2010 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (700 đồng/cổ phiếu).

* CTCP Cấp nước Chợ Lớn (mã CLW-HOSE) thông báo bổ nhiệm bà Dương Quỳnh Nga chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của công ty thay cho ông Nguyễn Tú Anh có đơn xin từ nhiệm.

* CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý I-2011 đến ngày 30-5.

* Từ ngày 22-2 đến 22-4, CTCP Quản lý quỹ đầu tư Sài gòn - Hà Nội, cổ đông lớn của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) đăng ký bán 5,8 triệu cổ phiếu, nhưng không bán được do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 8,93 triệu cổ phiếu, nhằm cân đối tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 20-6, CTCP Ô Tô TMT (mã TMT-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).

* CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HOSE) thông báo điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 26-4 đến 21-6; Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ ngày 26-4 đến 23-6 nhằm mục đích bảo đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện tốt hơn cho các cổ đông hiện hữu của công ty trong qua trình thực hiện quyền.

* Từ ngày 15-3 đến 15-5, ông Nguyễn Tiên Lượng, con ông (bà) Nguyễn Hồng Ninh - thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã HT1-HOSE) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 2.810 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do diễn biến giá không phù hợp, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 3.810 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* SGDCK Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Thiên Quang với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 10 triệu cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 100 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

* SGDCK Hà Nội thông báo chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Bao bì Biên Hòa (mã SVI-HNX) được niêm yết bổ sung 1,9 triệu cổ phiếu phát hành ra công chúng  theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng  722/UBCK-GCN ngày 31-12-2010 của CTCP Bao bì Biên Hòa với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 19,3 tỷ đồng.

* Từ ngày 17-3 đến 17-5, bà Chen Miao Lien, vợ ông Liu Chen Hung - Phó Tổng giám đốc CTCP Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) đăng ký bán 11.500 cổ phiếu (kể cả số lượng cổ phiếu phát hành thêm), nhưng không bán được do giá cổ phiếu không đạt như mong đợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 11.500 cổ phiếu (kể cả số lượng cổ phiếu phát hành thêm).

* Từ ngày 24-5 đến 22-7, bà Chen Miao Lien, vợ ông Liu Chen Hung - Phó Tổng giám đốc CTCP Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) đăng ký bán 11.500 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 9-5 đến 12-5, ông Lê Quốc Hưng, cổ đông lớn của CTCP Vinavico (mã CTA-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu; đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do mức giá trên thị trường chứ phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 512.000 cổ phiếu.

* Ngày 30-6, CTCP 482 (mã B82-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 20-6, CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (mã CSC-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 500 đồng).

* Ngày 20-6, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt vói tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu), trong đó trả cổ tức còn lại năm 2010 là 4%, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 là 6%.

* Ngày 15-6, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 350 đồng).

* Ngày 30-3, Nguyễn Thị Vui, cổ đông lớn thuộc CTCP Chứng khoán Vincom (mã VIX-HOSE) đã mua 6,75 triệu cổ phiếu, tương đương với 22,53% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 6,75 triệu cổ phiếu, tương đương với 22,53% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

* Từ ngày 25-3 đến 16-5, bà  Lê Thúy Hằng, vợ ông Lê Thành Công - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) đã bán hết 357.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 10-3 đến 10-5, ông Nguyễn Quốc Hòa - Kế toán trưởng Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 25.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 185.019 cổ phiếu, chiếm 0,06% vốn điều lệ.

* Ngày 10-6, CTCP Xây lắp và đầu tư Sông Đà (mã SDS-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 2.000 đồng).

* CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương tín (mã SCR-HNX) công bố về góp vốn vào công ty con là CTCP Xây dựng Địa ốc Sài Gòn Thương Tín theo hình thức góp vốn: Sacomrel nhận chuyển nhượng 1,86 triệu cổ phần CTCPXây dựng Địa ốc Sài Gòn Thương tín từ CTCP Thương tín Bảo Gia. Vốn điều lệ hiện tại của công ty con là 30 tỷ đồng, số vốn cổ phần Sacomrel nhận chuyển nhượng là 18,6 tỷ đồng. Vốn điều lệ công ty con sau khi nhận vốn góp là 30 tỷ đồng.

* Từ ngày 17-3 đến 14-5, Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1, cổ đông lớn của CTCP Vimeco (mã VMC-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu; đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 718.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 10-3 đến 30-4, ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (mã THV-HNX) đăng ký mua 700.000 cổ phiếu, chiếm 1,27% vốn điều lệ, nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 22,7 triệu cổ phiếu, chiếm 41,36% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8-3 đến 8-5, Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX) đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 571.160 cổ phiếu.

* Từ ngày 14-3 đến 11-5, ông Trần Văn Hậu - Ủy viên HĐQT CTCP Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) đã mua 147.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 848.100 cổ phiếu.

* CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) công bố bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Phó Trưởng Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ là người được công ty ủy quyền làm “Người công bố thông tin” thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân, kể từ ngày 16-5.

* Từ ngày 2-3 đến 25-4, ông Vũ Văn Minh - thành viên Ban kiểm soát CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải (mã MAC-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 8.500 cổ phiếu.

VnEconomy

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nghịch lý giá cổ phiếu “vua”

Nghịch lý giá cổ phiếu “vua”

(ĐTTCO) - Với kết quả kinh doanh liên tục được cải thiện, nhóm ngân hàng (NH) đang dần lấy lại vị thế của CP “vua” trên TTCK. Thế nhưng, không chỉ có sự kỳ vọng, nhóm CP NH cũng là nỗi thất vọng của không ít NĐT bởi sự bất hợp lý về mức giá giữa các NH. 

Phân tích

MWG đã tiệm cận đáy?

(ĐTTCO) -Từ mức giá đỉnh hơn 13.0 hồi đầu năm, MWG (Thế giới di động) đã giảm giá mạnh xuống dưới 10.0 tháng trước và hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 10.5. Câu hỏi đặt ra liệu đây đã là mức giá đáy của MWG hay chưa?

Hồ sơ

SAB đắt hay rẻ?

(ĐTTCO) - Với mức giá 260.000-280.000 đồng/CP, P/E của SAB (Sabeco) dao động quanh vùng 35-37 lần. Trong khi đó, P/E của một số tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất bia như Carlsberg hay Heineken chỉ rơi vào tầm 20 hay 21 lần.