Phát hành thêm cổ phiếu công ty đại chúng

Theo Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty đại chúng được phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

 Phát hành thêm cổ phiếu công ty đại chúng ảnh 1

Thông tư quy định, công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau: Có quyết định của Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; có đủ nguồn để thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn để thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp.

Theo Thông tư, công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phải đáp ứng các điều kiện: Có đủ nguồn thực hiện căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán từ các nguồn thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác nếu có được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Tổng giá trị các nguồn nêu trên phải đảm bảo không thấp hơn tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm theo phương án được Đại hội  đồng cổ đông thông qua.

Đối với công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, phải đảm bảo các điều kiện: Có chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi 12 tháng không được vượt quá 5% số cổ phần đang lưu hành của công ty.

Hội đồng quản trị phải công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

Thông tư cũng nêu rõ, tổ chức phát hành phải gửi tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ và hợp lệ tài liệu báo cáo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo cho tổ chức phát hành thực hiện hoặc có văn bản từ chối nêu rõ lý do…

Công ty đại chúng có cổ phần niêm yết, đăng ký giao dịch phải tiến hành đăng ký niêm yết, giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo kết quả phát hành cho tổ chức phát hành.

Các quy định này được thực hiện từ 15/12/2015.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nghịch lý giá cổ phiếu “vua”

Nghịch lý giá cổ phiếu “vua”

(ĐTTCO) - Với kết quả kinh doanh liên tục được cải thiện, nhóm ngân hàng (NH) đang dần lấy lại vị thế của CP “vua” trên TTCK. Thế nhưng, không chỉ có sự kỳ vọng, nhóm CP NH cũng là nỗi thất vọng của không ít NĐT bởi sự bất hợp lý về mức giá giữa các NH. 

Phân tích

MWG đã tiệm cận đáy?

(ĐTTCO) -Từ mức giá đỉnh hơn 13.0 hồi đầu năm, MWG (Thế giới di động) đã giảm giá mạnh xuống dưới 10.0 tháng trước và hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 10.5. Câu hỏi đặt ra liệu đây đã là mức giá đáy của MWG hay chưa?

Hồ sơ

SAB đắt hay rẻ?

(ĐTTCO) - Với mức giá 260.000-280.000 đồng/CP, P/E của SAB (Sabeco) dao động quanh vùng 35-37 lần. Trong khi đó, P/E của một số tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất bia như Carlsberg hay Heineken chỉ rơi vào tầm 20 hay 21 lần.