Biến hiểm họa ngập nước thành cơ hội phát triển

Biến hiểm họa ngập nước thành cơ hội phát triển

(ĐTTCO) - Sử dụng giải pháp “cứng” là hệ thống đê điều, thoát nước… với cách tiếp cận “mềm” bằng công cụ thiết kế đô thị và quy hoạch không gian hợp lý để đạt được giải pháp tối ưu, phát triển bền vững. Cách làm này biến “kẻ thù đáng sợ” ngập lụt thành “người bạn thân thiết”, giúp TP thêm cơ hội phát triển. 

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019