Tổng rà soát các khoản chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư

(ĐTTCO)-Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý các nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; đặc biệt là hướng xử lý các trường hợp không nhận tiền bồi thường.
 

Tổng rà soát các khoản chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Theo đó, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thực hiện trước ngày Quyết định số 23/2015 của UBND TP có hiệu lực thi hành, UBND quận - huyện làm việc cụ thể với chủ đầu tư của từng dự án để rà soát, đối chiếu số kinh phí, xác định cụ thể tình hình thanh quyết toán, mà chủ đầu tư đã bố trí cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Đối với số tiền người bị thu hồi đất đã nhận và bàn giao mặt bằng, UBND quận - huyện và chủ đầu tư hệ thống hồ sơ liên quan, lập biên bản đối chiếu từng trường hợp, để phục vụ cho công tác quyết toán theo quy định.
Trường hợp người bị thu hồi đất chưa đồng ý nhận tiền hoặc đang có tranh chấp và đang gửi tại ngân hàng, xử lý theo hướng UBND quận - huyện chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường làm việc với từng trường hợp. Nếu người bị thu hồi đất đồng ý nhận tiền thì lập thủ tục chi trả toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ và tiền lãi suất phát sinh (nếu có).
Trường hợp người bị thu hồi đất vẫn không nhận tiền bồi thường thì tiếp tục gửi tại ngân hàng và chủ tịch UBND quận - huyện chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đối chiếu định kỳ số tiền bồi thường chưa chi trả này. 
Đối với số tiền còn lại (nếu có) chưa chi trả cho người bị thu hồi đất, mà tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường đang còn gửi tại ngân hàng, UBND quận - huyện chỉ đạo chuyển tiền từ các ngân hàng về tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư dự án tại Kho bạc Nhà nước (kể cả lãi suất phát sinh, nếu có) để kiểm soát chi theo quy định...
Đối với dự án vốn ngoài ngân sách, trường hợp UBND quận - huyện đã xác định, phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ và cưỡng chế người bị thu hồi đất nhưng người dân chưa nhận tiền, chủ tịch UBND quận - huyện chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với chủ đầu tư của dự án mở tài khoản tiền gửi đảm bảo thanh toán tại ngân hàng thương mại cho người bị thu hồi đất. Số tiền bồi thường, hỗ trợ chỉ chi trả cho người bị thu hồi đất, chủ đầu tư không được sử dụng vào mục đích khác. 
Trường hợp UBND quận - huyện đã xác định và phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ cụ thể cho từng người bị thu hồi đất, nhưng người bị thu hồi đất chưa đồng ý nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng, sẽ xử lý như sau: Chủ tịch UBND quận - huyện chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường trao đổi, thống nhất giao chủ đầu tư của dự án quản lý nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả cho người bị thu hồi đất.
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư trong việc xác định, phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ và quản lý, sử dụng chi phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (2%), không quản lý chi phí bồi thường, hỗ trợ của dự án thay cho chủ đầu tư. 

LƯƠNG THIỆN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị

Tư vấn