Quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

(ĐTTCO) - Thống đốc NHNN vừa ký ban hành Thông tư 13/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng. 

Quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Trong đó, liên quan đến bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, Thống đốc NHNN sẽ ban hành quyết định công bố danh sách NHTM đủ năng lực.
Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng sẽ là đơn vị đầu mối tự rà soát các NHTM theo các tiêu chí để trình Thống đốc công bố danh sách và khi có sự thay đổi sẽ cập nhật, điều chỉnh lại danh sách.
NHTM đủ năng lực phải đáp ứng 2 tiêu chí: trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng và không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt.
Trình tự thực hiện bảo lãnh qua 3 bước và được quy định cụ thể tại Thông tư này. 

Đỗ Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị

Tư vấn